Acute longziektesOnder acute longziektes verstaan we longziektes die ineens ontstaan en uiteindelijk ook weer vrij vlot verdwijnen. Indien deze ziektes terug (blijven) komen dan spreken we van een chronische longaandoening. Er zijn verschillende vormen van acute longziektes waaronder; longontsteking, longembolie en acute bronchitis. Hieronder worden ze kort uiteengezet, voor sommige aandoeningen is er een subpagina met extra informatie over de acute longziekte beschikbaar.Acute bronchitis

Bij een acute bronchitis is er een ontsteking aan de bronchiën, de kleine vertakkingen van de longen. Vaak is een acute bronchitis ontstaan door, na of tegelijkertijd met een verkoudheid en/of griep. Je hebt last van veelvuldig hoesten met overmatige slijmproductie. Het grote verschil van een chronische bronchitis is dat een acute bronchitis vrij vlot verdwijnt en niet snel weer terugkomt. In tegenstelling tot een chronische bronchitis waarbij de bronchiën met enige regelmaat ontstoken zijn. Feitelijk is bij een chronische bronchitis de ontsteking altijd aanwezig alleen zal de patiënt er soms meer en soms minder last van hebben. Bij een acute bronchitis is dit dus niet het geval en geneest de acute longziekte spontaan na maximaal twee weken.

Meestal is er geen aanvullende behandeling nodig voor een acute bronchitis. In sommige gevallen – bijvoorbeeld zeer verzwakte of oudere patiënten – wordt er antibiotica gegeven mits er is aangetoond dat een bacterie de boosdoener is. Indien er een virale verwekker wordt gevonden is het geven van antibiotica zinloos.Acute tracheatitis

Hierbij is de luchtpijp (trachea) ontstoken. Soms is dit in combinatie met een bronchitis of pneumonie. Deze aandoening verdwijnt over het algemeen vanzelf.Sarciodose (Besnier-Boeck)

Bij deze relatief zeldzame aandoening ontstaat er in het gehele lichaam ontstekingsreacties met afzetting van granulomen (ontstekingscellen). Er is nog niet veel bekend over deze ziekte. De ziekte kan zich in ieder deel van het lichaam manifesteren, waaronder de longen. In dat geval zal er naast een typisch klachtenpatroon tevens afwijkingen te zien zijn op de longfoto (x-thorax). In dat geval zullen er vergrote lymfeklieren opvallen met soms afwijkingen in de long. Vaak gaat dit gepaard met klachten als benauwdheid en slijm ophoesten.ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome

Dit is een vorm van longinsufficiëntie die levensbedreigend kan zijn en waarbij meestal beademing op een intensive-care nodig is. Er is veel vochtuittreding in de longen met zwelling (oedeem) en verminderde oxygenatie/ventilatie. Dit leidt tot desaturaties en mogelijk een reanimatiesetting indien niet op tijd wordt gehandeld. ARDS kan veroorzaakt worden door een sepsis of ernstige andere lichaamsafwijking. ARDS geeft bij de patiënt ernstige kortademigheid, verhoogde ademarbeid, desaturatie met cyanose, tachycardie, slaperigheid en hypercapnie.