Chronische longziektesOnder chronische longziektes verstaan we longaandoeningen die niet meer overgaan onafhankelijk of de symptomen onder controle zijn met medicatie. De aandoeningen zijn blijvend en niet te genezen. Vaak gaan chronische longziektes gepaard met periodieke terugval waarbij de symptomen tijdelijk ernstiger zijn dan normaal. Seizoenswisselingen, fysieke weerstand en omgevingsfactoren zijn hierbij vaak leidend. Hieronder staan de meest bekende en voorkomende chronische longziektes waar een groot deel van Nederland mee te kampen heeft. Er is veel onderzoek gaande naar chronische longziektes mede onder leiding van het longfonds. Belangrijk is te realiseren dat de incidentie van chronische longziektes zo hoog is doordat veel mensen roken, in aanraking komen met rook (second-hand smoke) of uitlaatgassen. Overigens bestaan er ook chronische longziektes die erfelijk zijn en waarbij de patiënt mogelijk nooit gerookt heeft.Astma

Bij astma (wat Grieks is voor benauwdheid) zijn de luchtwegen chronisch ontstoken waarbij de slijmvliezen soms opzwellen en er een acuut gevoel van ademtekort ontstaat. Deze vernauwde luchtwegen zorgen voor het karakteristieke geluid van piepende ademhaling bij een astma-aanval. Daarnaast is er een verhoogde slijmproductie en zal de patiënt veel hoesten. Astma is chronisch en is op dit moment niet te genezen. Met een aangepaste levensstijl waarbij uitlokkende factoren worden vermeden valt er met de ziekte goed te leven. Enkele uitlokkende factoren zijn stof, rook, mist en andere extreme weersomstandigheden. Astma geeft een verhoogde kans op algehele longontsteking (pneumonie).COPD

COPD staat voor Chronische Obstructieve Longziektes en is feitelijk een verzamelnaam voor (chemische) bronchitis en longemfyseem. Bij bronchitis zijn de longen met enige regelmaat ontstoken, er is veel slijmproductie en de ademhaling wordt bemoeilijkt. Bij longemfyseem gaan er longblaasjes verloren door het ontstaan van bellen (bullae) in de longen. Er ontstaat chronische ademnood en het ademhalingspatroon verandert langzaam. COPD ontstaat vaak rond het veertigste levensjaar. Zoals gezegd is roken de meest voorkomende oorzaak van COPD en tevens een risicofactor voor de ontwikkeling van andere (long)ziektes. Echter COPD hoeft niet áltijd veroorzaakt te worden door roken maar kan ook komen door erfelijke afwijkingen, vaak in contact komen met bijtende/ongezonde stoffen en luchtvervuiling.

Symptomen van COPD zijn veel taai slijmproductie, benauwdheid, verminderde kracht, piepende ademhaling, blauw gelaat (cyanose), kortademigheid, gewichtsafname, verminderde conditie, koorts, hoesten en algehele malaise. COPD is een niet te genezen aandoening en wordt daarom geschaard onder de chronische longaandoeningen. Door middel van aanpassing van de levensstijl en mogelijk medicatie kan een goede levenskwaliteit en langere levensverwachting wel worden gewaarborgd.Longfibrose

Longfibrose is een zeldzame chronische aandoening en ontstaat vaak pas op latere leeftijd (> 60 jaar) en is op dit moment niet te genezen. Er is sprake van bindweefselvorming (littekenvorming) in de longen, specifiek rondom de longblaasjes. Hierdoor wordt de gasuitwisseling in de longen ernstig belemmerd waardoor de longen minder goed zuurstof in het bloed kunnen afgeven en minder goed koolstofdioxide uit het bloed filteren. Het gevolg is kortademigheid, vermoeidheid, algehele malaise en soms behoefte aan extra zuurstofaanbod.